Verantwoording

Hier kunt u het Jaarverslag 2018 inzien en downloaden

  

 

Bestuur Stichting Wereldhuis Eindhoven
(Het bestuur krijgt geen beloning)

 

Riet Munsters
Directeur

 

Hans Verboom
Voorzitter

 

Ton Verbruggen
Penningmeester

 

Ria van Balen
Secretaris

 

 

 

Jaarverslag 2017
Verkorte staat van baten en lasten 2017

 

Jaarverslag 2016

Verkorte staat van baten en lasten 2016

 

Jaarverslag 2015

Verkorte staat van baten en lasten 2015

 

Jaarverslag 2014