Werkplan 2018

Bijdragen aan de ontplooiing van mensen met een kwetsbare achtergrond door te werken aan 3 pijlers:
- Sociale Activering
- Bijdragen aan een duurzame samenleving  
- Ondersteunen kansarmen

Download hier het volledige Werkplan 2018