Werkplan 2022

 

Zoals bijgevoegde Werkplan 2022 al aangeeft worden er gelden gegenereerd ter ondersteuning van de door de stichting gekozen doelen.

 

Deze gelden worden ontvangen d.m.v. het verkopen van tweedehandse goederen die op velerlei wijzen worden verzameld en ingeleverd bij ons Wereldhuis aan de Laagstraat te Eindhoven.

 

Op onze site kunt u bij de staat van baten en lasten de totale opbrengsten op jaarbasis aantreffen.

 

 

Het bestuur stelt jaarlijks een begroting op en bepaald aan de hand van besluiten conform de doelen welke in de oprichtingsakte van de stichting staan vermeld de bestedingen welke plaatsvinden.

 

 

 

Download hier het volledige Werkplan2022