Sociale activering

Mensen met een kwetsbare achtergrond doen als vrijwilliger werkervaring op. Zij kiezen een taak op maat en werken onder begeleiding van sociaal pedagogisch personeel (HBO) samen met anderen die al meer vaardig zijn. Zo wordt isolement doorbroken, leert men samenwerken en ontdekt men eigen mogelijkheden. Kringloopwarenhuizen in Eindhoven (stadsdeel Gestel) en Bialystok (Polen) zijn
het instrument voor de Sociale Activering. Wereldhuis Eindhoven werkt samen met de Gemeente Eindhoven, De Boei, GGzE, Novadic Kentron etc.