Tien weeskinderen in Malawi kunnen naar de middelbare school dankzij Wereldhuis Eindhoven

In Malawi zijn meer dan 900.000 weeskinderen. De meeste  kunnen niet naar de middelbare school gaan omdat ze geen geld hebben om het schoolgeld betalen. Door een donatie van €3000 van Stichting Wereldhuis en via de Stichting Onderwijs voor Weeskinderen in Malawi en met de Canossian Sisters in Malawi, kunnen 10 kinderen vier jaar lang naar school gaan en daarna hun eindexamen doen. Door weeskinderen de mogelijkheid te geven naar middelbaar onderwijs te gaan, geven we ze een kans om daarna in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Het project van de stichting bereikt hiermee dat deze kinderen niet alleen een eigen inkomen kunnen verwerven maar ook dat ze, zodra ze werk  hebben, hun jongere broertjes en zusjes kunnen ondersteunen in het levensonderhoud en het schoolgeld voor deze kinderen betalen. In totaal kunnen vanaf komend jaar nu maar liefst 82 weeskinderen naar school gaan, mede door Stichting Wereldhuis.

Weeskinderen Malawi.jpg